top of page

Katalog dobrych praktyk

W ramach projektu zrealizowano wspólne polsko-niemieckie spotkanie – wideokonferencję online nt. Wspólne doświadczenia w walce z koronawirusem. W trakcie wideokonferencji przedstawiciele samorządów miast partnerskich, mogli wymienić się doświadczeniami w zakresie wspólnych działań podejmowanych w obu krajach na rzecz przeciwdziałania pandemii koronawirusa, radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, doświadczeniami partnera i współpracą samorządów z jednostkami ochrony zdrowia. Z wideokonferencji powstał polsko - niemiecki katalog dobrych praktyk w zakresie radzenia sobie z pandemią i rozwiązaniami w zakresie działań podjętych w projekcie. W celu realizacji powyższych działań zakupiono urządzenia biurowe: laminator, drukarkę oraz sprzęty niezbędne do zorganizowania wideokonferencji, jak np.: laptop, monitor, mikrofon, aparat fotograficzny, kamera internetowa.

bottom of page