top of page
IMG_7020.JPG

O projekcie

„Bezgranicznie walczymy z pandemią”

 

Projekt stworzono w celu ograniczenie następstw pandemii poprzez opracowanie rozwiązań dotyczących utrzymania i rozwoju współpracy społecznej i kulturalnej na pograniczu. W ramach projektu zakupiono materiały i urządzenia służące zachowaniu standardów i procedur związanych z bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski oraz dla jednostek współpracujących z Gminą w zakresie zabezpieczenia medycznego i ratownictwa (Ochotnicza Straż Pożarna, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim, Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także jednostek oświatowych i kulturowych w tym: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim, Szkoła Podstawowa w Pomierzynie, Przedszkole Miejskie w Kaliszu Pomorskim, Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim. Zakupione wyposażenie i środki higieniczno – sanitarne pozwalają na podejmowanie działań służących przeciwdziałaniu pandemii koronawirusa:

Medyczny namiot pneumatyczny - stwarza możliwość izolacji chorych pacjentów, zapewnia możliwość stworzenia punktu izolacji medycznej. Wykonany z materiałów pozwalających na przeprowadzenie dezynfekcji. Niezbędny dla zespołów straży pożarnej, przeznaczony został na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu Pomorskim.

 

Generator ozonu - wielofunkcyjne urządzenie o wydajności 10 g/h. Przeznaczony do ozonowania pomieszczeń, sanitariatów również w budynkach użyteczności publicznej itp. - 5 szt.

 

Generator został przekazany:

Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury – 1 szt.

Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim – 1 szt.

Szkole Podstawowej w Pomierzynie – 1 szt.

Przedszkolu Miejskiemu w Kaliszu Pomorskim – 1 szt.

Urzędowi Miejskiemu w Kaliszu Pomorskim – 1 szt.

 

Oczyszczacz powietrza (2 szt.) urządzenie pozwalające na usuwanie zanieczyszczeń, filtruje drobne cząsteczki oraz zwalcza pleśnie, bakterie, posiada panel, który monitoruje jakość powietrza. Oczyszczacz został przekazany:

Urzędowi Miejskiemu – 1 szt.

Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury – 1 szt.

 

Opryskiwacz elektryczny (5 szt.) idealny do prac związanych z opryskiwaniem miejsc publicznych przystanków, wiat itp.) w których jest większe ryzyko kontaktu z osobą potencjalnie zakaźną. Przeznaczony został dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - 5 szt.

 

Kombinezon chemoodporny (70 szt.) - stanowiący odzież ochronną oraz zabezpieczenie przed kontaktem z materiałem potencjalnie zakaźnym. Kombinezony przekazane zostały służbom medycznym, ratowniczym i technicznym, w tym m.in.

Ratownikom Medycznym w Kaliszu Pomorskim – 20 szt.

Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim – 40 szt.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu Pomorskim – 10 szt.

 

Maseczki ochronne szyte zapewniające bezpieczeństwo w trakcie kontaktu z petentami. Przeznaczone dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim - 500 szt.

 

Trójwarstwowe maseczki ochronne chronią twarz, są środkiem prewencyjnym, spowalniającym rozprzestrzenianie się drobnoustrojów - 5.000 tys. sztuk przeznaczone dla mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski.

 

Płyny do dezynfekcji rąk 5l (200 litrów) preparat o stężeniu 72% alkoholu, likwiduje wirusy, bakterie i grzyby, przeznaczony do higienicznej dezynfekcji skóry dłoni. Przekazano Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim.

 

Płyny do dezynfekcji powierzchni 5 l (200 litrów) płyny do dezynfekcji przedmiotów: klamek, przedmiotów, powierzchni gładkich itp. Przeznaczono dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim.

 

Stojący dozownik bezdotykowy do płynu dezynfekcyjnego zewnętrzny (6 szt.) Podawanie płynu dezynfekującego przebiega bezdotykowo co zapewnia higienę i bezpieczeństwo. Przeznaczony do miejsc, w której jest największe skupisko osób.

 

Stojący dozownik bezdotykowy do płynu dezynfekcyjnego wewnętrzny (2 szt.) Podawanie płynu dezynfekującego przebiega bezdotykowo co zapewnia higienę i bezpieczeństwo. Przeznaczony dla:

Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim - 1 szt.,

Pałacu Kaliskiego -1 szt

Trening pudełkowy

Cykl składa się z 10 filmów

o tematyce prozdrowotnej.

W nich to prowadzący

- trener przedstawia mieszkańcom proste ćwiczenia

Lekarz i pacjenta

Cykl składa się z 10 filmów

o tematyce profilaktycznej.

Filmy zawierają pożądane zachowania w celu

uniknięcia zakażenia

Biurko domowe

przestrzeń zachęcającą do spędzania wolnego czasu

w lokalnych społecznościach oraz utrzymaniu i rozwoju współpracy społecznej i kulturalnej 

bottom of page